Добре дошли на нашата интернет страница!

"Нямаш власт над мен"


www.youtube.com/watch?v=Jp4Hlf-fsZE

Благодарност

Благодарим ви!

Проект "Нямаш власт над мен" се изпълнява с помощта на Програмата за  подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.ngogrants.bg

Благодарим за подкрепата!

Проект "Светът е за всички" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. https://www.ngogrants.bg

Финансиране

Настоящият сайт е реализиран с финансовата подкрепа на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи"